Search - EasyDiscuss
جستجو در سرویس های خبری
Search - Contacts
جستجو در اخبار
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

بازدهی

بازدهی 18 درصدی سبد 12 تیر
دوشنبه 95/05/18
07:15
آزاد
بازدهی:

در تاریخ 12 تیر سبد خریدی را به شرح زیر منتشر کردیم.حال به بررسی بازدهی این سبد پرداخته ایم
بازدهی 37 درصدی در یک ماه
دوشنبه 95/03/31
11:39
ویژه
بازدهی:

در تاریخ 2 بهمن سبد خریدی را در سایت معرفی نمودیم.در این مطلب به بررسی بازدهی این سبد خرید پرداخته ایم.بیشترین بازدهی در این سبد مربوط به فولاد آلیاژی ایران با 50% رشد و لاستیک سهند با 49% بازدهی و کمترین بازدهی مربوط به لپارس با 20% بازدهی می باشد.میانگین بازدهی این سبد 37% می باشد
43 درصد سود در 20 روز
دوشنبه 95/03/31
11:39
آزاد
بازدهی:

در تاریخ 10 بهمن سبد خریدی شامل 5 سهم را در سایت معرفی نمودیم.حال به بررسی این سبد خرید پرداخته ایم.میانگین بازدهی این سبد در مدت 20 روز 43 درصد بوده است.بیشترین بازدهی را نماد صدرا با 85% داشته است و کمترین بازدهی مربوط به نماد قلرست با 22% بوده است
بازدهی 46 درصدی یک سبد خرید در مدت یک ماه
شنبه 95/03/22
20:54
آزاد
بازدهی:

در تاریخ 28 آذر ماه سبد خریدی را در سایت معرفی کردیم.حال به بررسی این سبد خرید پرداخته ایم.سبد خرید مذکور با میانگین 45.5 درصد رشد مواجه شده است که از عملکردی بهتر از بازار برخوردار است. کمترین سود در این سبد خرید متعلق به دو نماد خکاوه و فولای با 37% سود و بیشترین سود متعلق به خزامیا با 69% سود می باشد.
بازدهی 18.5 درصدی یک سبد در بازار منفی
شنبه 95/03/22
20:49
آزاد

در تاریخ 8 آبان سبد خریدی را به شرح زیر منتشر کردیم.حال به بررسی بازدهی این سبد خرید پرداخته ایم.سبد خرید فوق در مدت مذکور با 18.5% بازدهی روبرو بوده است.این درحالیست که بازدهی بازار در مدت مذکور منفی بود.
بازدهی 20 درصدی یک سبد در 35 روز
شنبه 95/03/22
20:41
آزاد

در تاریخ 18 مهر 1394 سبد خرید زیر را معرفی کردیم.در مدت 35 روز پس از معرفی،این سبد بازدهی 20.5 درصدی را ثبت کرده است.بیشترین رشد مربوط به کفپارس با 43 درصد بوده است.و کمترین رشد را نیز پاسا با 10% تجربه کرده است.
23 درصد میانگین سود پیامک های معرفی شده در یک ماه
شنبه 95/03/22
20:32
آزاد

پیامک های معرفی شده از تاریخ 19 اردیبهشت تا تاریخ 20 خرداد در مدت یک ماه: میانگین بازدهی پیامک های معرفی شده در مدت یک ماه 23 درصد سود می باشد

قیمت انس نقره به دلار

قیمت فلز مس به دلار

قیمت انس طلا به دلار

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

قیمت فلز روی به دلار